Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
RecycleClub is een initiatief van Recoll bv (KVK-nummer:20089070 en BTW-nummer: NL8067.91.676 B02)

RecycleClub steunt zogenaamde “support doelen” Met support doelen bedoelen we scholen, lokale goede doel stichtingen,  sportverenigingen, kerken, scouting of wellicht een kinderdagverblijf. Samenvattend: allerlei niet-commerciële instanties en/of organisaties die funding kunnen gebruiken.

In het programma van RecycleClub spelen naast de support doelen ook supporters een zeer belangrijke rol. Supporters kunnen particulieren zijn die zelf actief inzamelen voor een support doel of die hun lege cartridge direct doneren aan hun eigen voetbalclub (support doel)

Daarnaast kunnen grootverbruikers van cartridges, met name bedrijven, organisaties en/of instanties die veel printen en dus regelmatig lege cartridges beschikbaar hebben, een support doel selecteren uit de eigen de regio. De opbrengst van de lege cartridges gaat dan direct naar het verbonden support doel.

RecycleClub faciliteert door middel van een breed scala aan middelen. Deze zijn beschikbaar voor zowel support doelen als voor de supporters.

Het support doel zal bij registratie aan RecycleClub moeten aangeven of de organisatie al dan niet btw-plichtig is voor de aanlevering van de cartridges. Voor vragen over btw-plicht van uw organisatie verwijst RecycleClub naar de website van de belastingdienst. Klik hier om direct naar de site van de belastingdienst te gaan.

In beginsel is btw verschuldigd, tenzij gebruik kan worden gemaakt van de btw-vrijstelling voor fondsenwerving (zie voor een uitleg en de voorwaarden de website van de belastingdienst) Indien geen gebruik kan worden gemaakt van deze vrijstelling, moet uw instelling de btw ter zake van de verkoop van de cartridges aangeven via de btw-aangifte.

Recoll BV stelt zelf de facturen op voor de instellingen die aan haar cartridges leveren (dit heet self-billing). Deze facturen worden opgesteld aan de hand van de gegevens die u bij registratie heeft ingevoerd. Mocht hierin iets wijzigen, bijvoorbeeld ten aanzien van de btw-positie van uw instelling, verwachten wij van u dat u dit direct aan ons doorgeeft. Recoll BV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de (fiscale) gevolgen van het niet tijdig doorgeven van wijzigingen.

2. Logistiek
RecycleClub haalt alleen lege cartridges op binnen de Benelux, met een minimumhoeveelheid van 25 lege cartridges en een minimumwaarde van 25,00 EURO.

De waarde wordt bepaald door middel van de tijdens de inzamelperiode geldige vergoedingenlijst.
Ophaalopdrachten voor minder dan 25 cartridges of ophaalopdrachten met een waarde onder de 25,00 EURO kunnen worden geweigerd.

Voor andere landen kan RecycleClub kosten voor het ophalen in rekening brengen of de vereiste minimumhoeveelheid en/of minimumwaarde voor het ophalen aanpassen.

De leverancier/zender van de lege cartridges is verplicht om de cartridges zodanig te verpakken dat ze niet beschadigd raken tijdens het transport of de handling. Hiervoor worden stevige kartonnen dozen aanbevolen.

Indien er tegelijkertijd lege inkjet- en tonercartridges worden verzonden, dient de leverancier de inkjetcartridges gescheiden van de tonercartridges te verpakken door middel van een verzegelde plastic tas. Hiermee wordt schade aan de inkjetcartridges voorkomen. Het tonerpoeder kan gemakkelijk de nozzle platen van lege inkjetcartridges verontreinigen.

De leverancier/zender dient altijd duidelijk op de buitenkant van de doos of pallet alsook aan de binnenkant van de doos of pallet de gegevens van de leverancier/zender te vermelden: bedrijfsnaam, adres en leveranciernummer. Indien er op of binnen de doos of pallet geen gegevens staan vermeld, heeft RecycleClub het recht om de lege cartridges te houden zonder de leverancier te vergoeden.

RecycleClub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies tijdens het transport.

RecycleClub kan op elk moment zonder opgaaf van redenen aan de zender/leverancier een ophaalopdracht of zending van lege cartridges weigeren.

3. Vergoeding
De vergoedingen voor lege inkjet- en tonercartridges kunnen sterk fluctueren. De vergoedingenlijsten worden op maand- of kwartaalbasis verstrekt. De prijzen voor lege cartridges kunnen op elk moment worden gewijzigd, dus ook tijdens de geldigheidsperiode van de vergoedingenlijst. De prijzen kunnen worden gewijzigd zonder dat de leverancier hierover van tevoren in kennis wordt gesteld.

De lege cartridges worden visueel geïnspecteerd. Beschadigde of zeer verontreinigde cartridges worden geweigerd en de leverancier krijgt hiervoor geen vergoeding. RecycleClub geeft ook geen vergoeding voor non-virgin cartridges (de al eerder hergebruikte cartridges), tenzij anders vermeld staat op de vergoedingenlijst.

Niet-waardevolle toner- en inkjetcartridges, tonerflessen, inktlinten, accu’s of ander afval worden niet aanvaard. Indien een leverancier RecycleClub grote hoeveelheden niet-waardevolle toner- en/of inkjetcartridges, tonerflessen, inktlinten, accu’s of ander afval verschaft, brengt RecycleClub de leverancier 2,50 EURO per kilo in rekening voor de afval- en handlingkosten. De zogenaamde "starter" cartridges en/of "clones" worden niet vergoed.

Indien tijdens de inspectie blijkt dat een zending van een leverancier/zender grote hoeveelheden niet-waardevolle cartridges of afval bevat, kan RecycleClub besluiten de inspectie te staken en zonder opgaaf van redenen of verplichtingen een gedeelte van de zending of zelfs de volledige zending terugzenden naar de leverancier. In dat geval wordt ook geen vergoeding gegeven.

De prijzen op de vergoedingenlijst en op de website van RecycleClub zijn exclusief BTW.

Er gelden lagere vergoedingen voor cartridges die geretourneerd worden via de gratis inzamelenveloppen.

Vergoedingen voor lege cartridges worden alleen uitgekeerd aan support doelen die zich hebben geregistreerd op de website van RecycleClub en die daarmee akkoord zijn met de algemene waarden van RecycleClub.

4. Betaling
RecycleClub maakt binnen 7 dagen na de datum van de creditfactuur de totale waarde van een uitgegeven creditfactuur elektronisch over naar de bankrekening van de leverancier. RecycleClub betaalt niet uit in contanten of door middel van cheques.

Voor ophaalopdrachten die na uitsortering een waarde vertegenwoordigen van minder dan 20,00 EURO, zal Recoll/RecycleClub geen vergoeding uitkeren.

5. Inzamelmateriaal
RecycleClub verstrekt de leverancier gratis inzamelmateriaal. Het inzamelmateriaal blijft desalniettemin eigendom van RecycleClub. RecycleClub kan de leverancier/zender op elk moment verzoeken het inzamelmateriaal (zoals dozen, tassen, stickers, posters en displays) terug te zenden naar RecycleClub.

Wanneer de leverancier/zender door RecycleClub geleverd inzamelmateriaal krijgt, is hij verplicht de lege cartridges in te zamelen en mag hij de ingezamelde lege cartridges uitsluitend naar RecycleClub sturen. Indien de leverancier/zender de ingezamelde cartridges niet naar RecycleClub zendt, zal RecycleClub de leverancier/zender verzoeken om het inzamelmateriaal onmiddellijk terug te sturen op kosten van de leverancier/zender. De leverancier/zender kan dan tot nader bericht geen inzamelmateriaal meer van RecycleClub ontvangen.

6. Spaarpunten
Deelnemers aan RecycleClub ontvangen geen spaarpunten.

7. Eigendomsrecht lege cartridges
De zogenaamde supporters (zowel zakelijk als particulier) die verbonden zijn met een support doel naar keuze, zullen het eigendomsrecht met betrekking tot de lege cartridges overdragen aan het support doel. Dit gebeurt op het moment van overhevelen van de lege cartridges van de supporter naar een support doel specifieke inzameldoos en/of envelop. Dit staat los van waar deze inzameldoos en/of envelop zich op dat moment bevindt.

De inzameldozen en/of enveloppen zijn gekenmerkt met een persoonlijke referentie van het support doel.

Door middel van deze eigendomsoverdracht, waarvoor overigens geen vergoeding wordt betaald, is de supporter van het support doel niet meer verantwoordelijk voor de lege cartridges en de inzamelmiddelen waarin deze cartridges worden verzameld. De eventuele vergoeding, na controle van de lege cartridges, zal dan ook altijd ten goede komen van het support doel en niet de supporter.

8. Algemeen
Om ervoor te zorgen dat de mix ingezamelde cartridges van een leverancier interessant genoeg is voor RecycleClub, dienen de leveranciers de volledige mix cartridges te leveren en niet slechts een geselecteerd gedeelte. RecycleClub kan zendingen van leveranciers die alleen een gedeelte van hun inzameling geven, weigeren.

De gegevens van een leverancier worden geregistreerd in de RecycleClub database en kunnen worden gebruikt voor RecycleClub, Recoll, WECARE4 of Armor marketingdoeleinden. De gegevens van een leverancier worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de wetgeving.
RecycleClub heeft het recht om de voorwaarden te wijzigen. Na wijziging van de voorwaarden gelden de oude voorwaarden niet meer.

Bij een geschil is de Nederlandse rechter bevoegd. Op alle voorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

September 2014.